Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh học kỳ 1 năm học 2020-2021

(05/10/2020)

 

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-CDTĐB ngày 03/9/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc về việc giao nhiệm vụ xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh học kỳ 1 năm học 2020-2021, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các bước công việc như: lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp, phân công nhiệm vụ cho thủ kho, giám sát và các thành viên tham gia giao gạo, đồng thời chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ chất lượng hàng dự trữ quốc gia trước khi xuất hỗ trợ học sinh.

 

Thủ kho, giám sát và kỹ thật viên

kiểm tra chất lượng gạo DTQG xuất hỗ trợ học sinh

 

Trong học kỳ 1 năm học 2020-2021, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh được giao nhiệm vụ xuất hỗ trợ 147,93 tấn gạo tại 6 huyện và thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, địa điểm xa nhất là huyện Hải Hà 111 km. Để công tác giao gạo đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh đã chủ động liên hệ với Phòng giáo dục các huyện, phối hợp với các trường nhận gạo để thống nhấp phương án tiếp nhận đảm bảo nhanh, gọn kịp thời.

 

Các cháu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Tiên Yên,

 tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ nhà trường tiếp nhận gạo DTQG

 

Với tinh thần trách nhiệm cao của CBBCC Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh tính đến hết ngày 01/10/2020, Chi cục đã hoàn thành kế hoạch giao trên 174 tấn gạo hỗ trợ các cháu học sinh vùng kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm an toàn, đủ số lượng, tốt về chất lượng, đúng tiến độ thời gian.

 

Gạo DTQG được sang tải để vận chuyển đến một số trường

có đường xá đi lại khó khăn tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

 

Hà Trung Mạnh – Cục DTNNKV Đông BắcCác tin đã đưa ngày: