Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh triển khai nhiệm vụ xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

(18/12/2019)

Thực hiện Quyết định số 1384/QĐ-TTg ngày 14/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Ngày 12/11/2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có Quyết định số 695/QĐ-TCDT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thực hiện nhiệm vụ xuất: 20 bộ Nhà bạt loại 16,5 m2 cho Quân khu 4; 60 bộ Nhà bạt loại 16,5 m2, 36 bộ Nhà bạt loại 24,75 m2, 4 bộ Nhà bạt loại 24,5 m2, 500 chiếc Phao tròn cứu sinh, 3.000 Phao áo cứu sinh, 50 Bè cứu sinh nhẹ cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An. 100 bộ Nhà bạt loại 24,75 m2, 500 chiếc Phao tròn cứu sinh, 3.000 Phao áo cứu sinh, 10 Bè cứu sinh nhẹ cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh.

 

Đ/c Phan Đình Tuấn, Phó Cục trưởng kiểm tra công tác xuất cấp

trang thiết bị cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh

 

Ngay sau khi có Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giao nhiệm vụ tiếp nhận thực hiện việc xuất cấp trang thiết bị theo đúng quy định tại Thông tư 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

 

Đ/c Ngũ Văn Hóa, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản, kiểm tra

 công tác xuất cấp trang thiết bị cho quân khu 4

 

Chỉ đạo các Chi cục DTNN trực thuộc được giao nhiệm vụ xất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thực hiện xuất cấp kịp thời, đúng số lượng, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện xong việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

 

                Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh