Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa hoàn thành kế hoạch xuất, cấp gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Thanh Hóa học kỳ I năm học 2019- 2020

(25/10/2019)

 

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-TCDT ngày 12/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019- 2020 và Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2019- 2020. Cục DTNN Khu vực Thanh Hóa được giao nhiệm vụ xuất cấp 1.627.950 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019 để hỗ trợ cho học sinh tỉnh Thanh Hóa học kỳ I năm học 2019 – 2020, thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2019. Ngay sau khi có Quyết định Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành và các địa phương khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức giao gạo cho các trường Cục DTNN khu vực Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, giám sát  quá trình giao nhận gạo và hướng dẫn công tác bảo quản gạo DTQG sau khi tiếp nhận tại 3 trường: Trường Tiểu học Vạn Xuân, huyện Thường Xuân; Trường Tiểu học Phú Thanh, huyện Quan Hóa và Trường Tiểu học Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.

 

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa và Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra,

lấy mẫu gạo tại Trường Tiểu học Phú Thanh, huyện Quan Hóa

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác phối hợp xuất cấp, giao nhận cũng như chất lượng gạo của Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

 

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa  làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo

và Trường Tiểu học Vạn Xuân, huyện Thường Xuân

 

Kết quả, đến ngày 18/10/2019 Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã hoàn thành nhiệm vụ xuất giao 1.627.950 kg gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Thanh Hóa học kỳ I năm học 2019 – 2020 trước thời gian quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, việc tổ chức xuất, vận chuyển và giao nhận gạo hỗ trợ đảm bảo đúng quy trình, trình tự  và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hàng DTQG và đảm bảo an toàn về mọi mặt, góp phần cùng với địa phương trong công tác huy động học sinh đến lớp./.

 

 

 

                     Phòng Kế hoạch & QLHDT- Cục DTNN khu vực Thanh Hóa