Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, bão gây ra năm 2019

(30/09/2019)

 

 

Gạo DTQG hỗ trợ nhân dân

 

 

Ngày 24/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TTg về xuất 385,965 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa để cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, bão gây ra từ ngày 30/7/2019 đến ngày 04/8/2019. Để triển khai xuất gạo kịp thời hỗ trợ cho nhân dân, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-TCDT ngày 26/9/2019 giao nhiệm vụ cho Cục DTNN KV Thanh Hóa xuất 385,965 tấn gạo cấp cho tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, Tổng cục có văn bản số 1396/TCDT-QLHDT ngày 26/9/2019 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành của địa phương khẩn trương phối hợp với Cục DTNN KV Thanh Hóa sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo tại trung tậm các huyện, thị của tỉnh để kịp thời phân phối gạo hỗ trợ cho nhân dân. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 20/10/2019.

 

 

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN cũng đã chỉ đạo Cục DTNN KV Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng nguồn gạo, xây dựng kế hoạch xuất kho, bốc xếp, vận chuyển để bảo đảm giao gạo kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của địa phương; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân phối gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng gạo dự trữ quốc gia đến đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định; bảo đảm chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia của Chính phủ để cứu đói kịp thời cho nhân dân địa phương nói riêng và cho các mục tiêu khác nói chung ngày càng phát huy được hiệu quả, giúp nhân dân gặp khó khăn về lương thực sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị tại các địa phương./.

                                                                   

 

 Vụ Quản lý hàng dự trữ

 Các tin đã đưa ngày: