Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh tăng cường công tác bảo quản hàng hóa

(24/09/2019)

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 9/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Nam Ninh, thời gian qua đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo qản hàng hóa sau nhập kho, tăng cường công tác kiểm tra và bảo quản hàng lương thực đã đến thời điểm xuất kho kế hoạch năm 2019.

 

Gạo DTQG được bảo quản đúng quy chuẩn kỹ thuật

 

Thực hiện công tác tháng 9/2019, DTNN khu vực Hà Nam Ninh đã triển khai quy trình tổ chức xuất bán 6.000 tấn thóc nhập kho năm 2017 theo quyết định số 519/QĐ-TCDT ngày 09/9/2019 của Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch bán thóc DTQG thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019 của Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh. DTNN khu vực Hà Nam Ninh cũng tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận 100 bộ nhà bạt loại 16,5m2.

Trong công tác bảo quản hàng hóa, Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thực hiện tốt công tác bảo quản hàng hóa sau nhập kho, tăng cường công tác kiểm tra và bảo quản hàng lương thực đã đến thời điểm xuất kho kế hoạch năm 2019. Công tác quản lý, bảo vệ hàng hóa kho tàng, an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy cũng được tăng cường. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và chính quyền địa phương chủ động phòng chóng thiên tai, đảm bảo an toàn con người và hàng hóa.

Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xuất cấp không thu tiền gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh kỳ I năm học 2019-2020 theo quyết định số 456/QĐ-TCDT ngày 12/8/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước khi có quyết định phân bổ của địa phương.

Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh cũng tiếp tục thực hiện công tác xuất bán 6.000 tấn thóc nhập kho năm 2017, hơn 7.000 tấn gạp nhập kho năm 2018 đảm bảo đầy đủ quy trình quy định và theo quyết định phê duyệt của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chínhCác tin đã đưa ngày: