Hội nghị nghị tập huấn Chế độ kế toán, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

(22/12/2018)

Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TCDT ngày 05/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc tổ chức Hội nghị nghị tập huấn Chế độ kế toán, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin. Hội nghị tập huấn đã được tổ chức tại Nhà khách T78 – TP Hồ Chí Minh.

 

Đ/c Đỗ Việt Đức  – Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Về phía Bộ Tài chính tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Chính -  Cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán Bộ Tài chính. Về phía Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các Bộ ngành: có 319 đại biểu công tác tại các Bộ, ngành quản lý hàng Dự trữ quốc gia; các đại biểu là Lãnh đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo các Vụ, Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục; các đồng chí là Lãnh đạo các Chi cục DTNN; Kế toán trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, phụ trách kế toán chi Cục, các đồng chí lãnh đạo các phòng, chuyên viên của các Vụ, Văn phòng Tổng cục, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm.

Tham dự hội nghị còn có các báo viên của Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán Bộ Tài chính và Vụ Tài vụ quản trị Tổng cục DTNN.

Đồng chí Bùi Thúy Ngọc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN phát biểu khai mạc hội nghị nêu rõ: Theo quy định của Luật Kế toán năm 2015, các đơn vị sử dụng NSNN phải lập báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách còn được tổng hợp qua các cấp dự toán theo cấp ngân sách để lập báo cáo tài chính nhà nước để báo cáo Quốc hội phê duyệt.

Đồng chí Bùi Thúy Ngọc nhấn mạnh: Tổng cục Dự trữ Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia; trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính phủ giao. Chính vì vậy, việc tổ chức tập huấn chế độ kế toán DTQG cho các đơn vị dự trữ thuộc các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG là hết sức cần thiết, giúp các Bộ, ngành mà đặc biệt là đội ngũ kế toán nắm bắt được một cách hệ thống và sâu sắc chế độ kế toán mới để hoàn thành chức trách tham mưu cho Thủ trưởng các đơn vị tổ chức tốt công tác kế toán và hạch toán kế toán theo đúng chế độ quy định.

 

Đ/c Bùi Thúy Ngọc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

 

 

Trong 3 ngày làm việc từ 10-12/12/2018, các đại biểu tham dự đã được tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT- BTC ngày 10/10 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Chế độ kế toán Dự trữ Quốc gia theo Thông tư 108/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2018. Các chuyên đề về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, CNTT của Tổng cục DTNN.

Với sự truyền đạt nhiệt tình của các Báo cáo viên của Cục Quản lý giám sát kế toán kiểm toán Bộ Tài chính, báo cáo viên của Vụ Tài vụ quản trị các đại biểu tham dự hội nghị tiếp thu nghiêm túc và đã tích cực đặt câu hỏi, trao đổi, thảo luận làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới  được quy định trong chế độ kế toán và những vấn đề phát sinh trong thực hiện về phân cấp ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN; Thẩm quyền mua sắm, quản lý tài sản - một số khó khăn bất cập và thiếu sót khi thực hiện cơ chế chính sách về quản lý tài sản công tại các đơn vị trong Tổng cục DTNN...

Trong thời gian tập huấn cơ chế nội ngành, đồng chí Đỗ Việt Đức - Tổng Cục trưởng, Tổng cục DTNN đã dự hội nghị, nghe báo cáo kết quả hội nghị và thay mặt lãnh đạo Tổng cục DTNN bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Đức đã chúc mừng sự thành công tốt đẹp của hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên đã chủ động xây dựng, biên soạn tài liệu súc tích, bám sát nội dung tập huấn, trình chiếu bài giảng khoa học; phương pháp giảng dễ hiểu, dể tiếp thu để  truyền đạt đầy đủ, sâu sắc những nội dung căn bản, nội dung mới trong chế độ kế toán mới; biểu dương tinh thần học tập cầu thị, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận tại hội trường của các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Đỗ Việt Đức đề nghị, thủ trưởng các đơn vị sau hội nghị này cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:      

Thứ nhất, trên cơ sở kiến thức tiếp thu được và tài liệu tập huấn, để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kế toán trong đơn vị ngay từ 01/01/2019

Thứ hai, Trên cơ sở nội dung các chuyên đề của Vụ Tài vụ - Quản trị, kết luận của Lãnh đạo Tổng cục chủ trì hội nghị về công tác tài chính, tài sản đầu tư ĐTXDCB, CNTT, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục thiếu sót, tổ chức thực hiện thật tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, ĐT XDCB, CNTT tại đơn vị.

Thứ ba, Rà soát  các nhiệm vụ còn lại năm 2018, đôn đốc thực hiện hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ được giao. Đôn đốc các chủ đầu tư, các đối tác hoàn thành hợp đồng, tổ chức nghiệm thu khối lượng đầu tư xây dựng, giao nhận hàng hóa theo hợp đồng; nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ chi dự toán để thực hiện hoàn thành giải ngân dự toán ngân sách 2018,  phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch danh mục dự toán chi đầu tư xây dựng sửa chữa lớn, mua sắm tài sản, công nghệ thông tin làm căn cứ để phân bổ, giao dự toán chi NSNN năm 2019…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Đỗ Việt Đức đã gửi lời cảm ơn chân thành tới: Lãnh đạo Bộ Tài chính, đã quan tâm chỉ đạo, ban hành chế độ kế toán DTQG và phê duyệt tổ chức hội nghị tập huấn; Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán Bộ Tài chính đã giúp đỡ, phối hợp với Tổng cục DTNN hoàn thành Thông tư chế độ kế toán DTQG và tổ chức thành công hội nghị tập huấn. Biểu dương Vụ Tài vụ  - Quản trị, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã chuẩn bị tốt chương trình hội nghị, phối hợp thực hiện trách nhiệm, hiệu quả đóng góp tích cực cho sự thành công của Hội nghị./.

 

                                                                              Vụ Tài vụ - Quản trịCác tin đã đưa ngày: