Ngành Dự trữ Nhà nước: Nỗ lực chặng nước rút

(30/11/2018)

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2018, những chỉ tiêu đặt ra đầu năm đang được ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) nỗ lực thực hiện. Đây là thời điểm để đưa ra nhiều giải pháp tối ưu, nỗ lực và quyết tâm hơn nữa đẩy mạnh các hoạt động ở mọi mặt để đạt được kết quả như mong đợi.

 

Ông Lê Văn Dương, Chánh Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Tiến sát đích...

Trao đổi với Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước về những kết quả đã đạt được, ông Lê Văn Dương - Chánh Văn phòng Tổng cục DTNN khẳng định, đến thời điểm này, các chỉ tiêu đưa ra đầu năm ngành DTNN đã cơ bản đạt được.

Điển hình những kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG để hỗ trợ, cứu trợ cho các địa phương. Tính từ đầu năm đến nay (20/11/2018), tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp không thu tiền để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ khoảng 1.505 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Tài chính đã xuất gạo cứu trợ, viện trợ hơn 25.887 tấn để cứu trợ Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; 16.863 tấn hỗ trợ trồng rừng; 68.633 tấn hỗ trợ học sinh học; 5.000 tấn viện trợ Cu Ba. Cùng với đó, đã xuất cấp nhiều vật tư, thiết bị DTQG cho các địa phương. 

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xuất cấp 160.000 liều vắc xin LMLM 2type (O+A); 662.904 liều vắc xin LMLM type O; 181.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò; 222.500 liều vắc xin dịch tả lợn; 55.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 90 tấn hóa chất sát trùng Chlorite 20%; 460 tấn hóa chất sát trùng Clorine 65% min...

Theo đánh giá của ông Lê Văn Dương - Chánh văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ) trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ mua tăng hàng DTQG đã rất tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch được giao theo đúng quy định; việc nhập, xuất luân phiên đổi hàng DTQG đã được các bộ, ngành quan tâm, thực hiện tốt đảm bảo an toàn, chất lượng, số lượng theo đúng quy định.

Có thể nói, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã rất chủ động phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng DTQG tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý DTQG; giải quyết giá, vốn, kinh phí bảo quản, nhập, xuất cho các bộ, ngành theo quy định; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp kịp thời hàng DTQG để cứu trợ, viện trợ. Hàng DTQG đã được các bộ, ngành quan tâm ưu tiên, bố trí kho dự trữ hợp lý, tại cả 3 miền, tại các vùng trọng điểm, qua đó đáp ứng nhu cầu xuất cấp khi có tình huống đột xuất, cấp bách. 

Chất lượng hàng hóa bảo quản được nâng cao; đã triển khai thực hiện việc áp dụng công nghệ mới trong bảo quản.

Quyết tâm cao

Chánh văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Dương cho biết, những kết quả đạt được đến thời điểm này đã minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của ngành DTNN. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra đầu năm, đòi hỏi ngành DTQG cần tiếp tục nỗ lực và quyết tâm hơn nữa đẩy mạnh các hoạt động ở mọi mặt.

 

 

Nhiệm vụ đầu tiên được xác định trên chặng nước rút là hoàn thành tốt công tác xuất hàng dự trữ. Theo đó, Tổng cục DTNN sẽ đôn đốc các đơn vị xuất bán gạo theo kế hoạch Tổng cục phê duyệt; theo dõi kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2018- 2019; triển khai xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Văn Dương cũng nhấn mạnh, sẽ tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng, đối tượng được sử dụng hàng DTQG xuất cấp hỗ trợ theo các quyết định của cấp có thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG tại các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo quản hàng DTQG.

Bên cạnh đó, trong những ngày còn lại của năm, Tổng cục DTNN sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện nhập vật tư, đôn đốc xuất cấp vật tư, thiết bị cho các Bộ, ngành, địa phương.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Tổng cục sẽ thực hiện việc sáp nhập các Chi cục DTNN trực thuộc các Cục DTNN KV; triển khai công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ tại một số đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục; tiếp tục triển khai công tác bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026 theo phê duyệt của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Tổng cục sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành và các đơn vị thuộc Tổng cục đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược DTQG đến năm 2020 và xây dựng chiến lược đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Đồng thời xây dựng, tổng hợp kế hoạch danh mục dự toán của các bộ, ngành quản lý hàng DTQG năm 2019 và 2019-2021, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.../.

 

Phạm Việt Hà - Nguyễn Hồng SâmCác tin đã đưa ngày: