Ngành Dự trữ Nhà nước: Hoàn thiện bộ máy tập trung, tinh gọn và hiệu quả.

(01/02/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn nỗ lực rà soát tổ chức bộ máy của Tổng cục; trong đó trọng tâm là rà soát, sắp xếp hệ thống Chi cục DTNN nhằm mục tiêu từng bước xây dựng tổ chức bộ máy Tổng cục DTNN tinh gọn hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

Sắp xếp các Chi cục DTNN là cần thiết

Tổng cục Dự trữ Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính phủ giao.

Hiện nay, Tổng cục DTNN được tổ chức theo hệ thống dọc gồm 3 cấp từ Trung ương đến địa phương. Tại Trung ương có các Vụ và tương đương, 01 đơn vị sự nghiệp công lập. Tại địa phương, có các Cục DTNN khu vực, các Chi cục DTNN và các kho dự trữ.

Bà Trần Thị Hằng Nga – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cho biết, với tổ chức bộ máy như trên, thời gian qua các Chi cục DTNN đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng dự trữ quốc gia đưa vào nhập kho, quản  lý, bảo quản, xuất kho đảm bảo chất lượng theo quy định. Chi cục DTNN với cơ cấu tổ chức gồm bộ phận Kỹ thuật bảo quản, bộ phận Tài vụ - Quản trị, Kho dự trữ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách thông suốt, hiệu quả.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Hằng Nga cũng cho biết, hệ thống các Chi cục DTNN đã bộc lộ một số vấn đề chưa phù hợp. Đó là, tại một số địa phương, đặc biệt là miền núi phía Bắc, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, nhu cầu sử dụng hàng dự trữ quốc gia cao nhưng chưa bố trí đơn vị dự trữ đóng trên địa bàn. Nguồn hàng dự trữ quốc gia phục vụ cho công tác cứu trợ người dân vùng này khi có thiên tai xảy ra phải điều từ các Chi cục DTNN gần nhất chuyển đến. Do địa hình phức tạp, khi có thiên tai xảy ra, giao thông bị chia cắt, đi lại khó khăn nên khó đáp ứng yêu cầu ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ. Một số địa phương có nhu cầu sử dụng hàng dự trữ quốc gia thấp hơn các vùng khác hiện có số lượng Chi cục DTNN tập trung nhiều hơn.

Bà Trần Thị Hằng Nga cũng chia sẻ, hệ thống kho dự trữ hiện nay phần lớn là các kho từ thời chiến tranh để lại, nhỏ lẻ, phân tán, phân bố ở các vùng có giao thông không thuận tiện. Từ đó, dẫn đến khó khăn trong việc vận chuyển hàng dự trữ quốc gia khi có thiên tai xảy ra; khó khăn trong việc quản lý tài sản, hàng hóa, con người, ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo quản.

Với hiện trạng như vậy, việc sắp xếp hệ thống các Chi cục DTNN trên cơ sở quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia đảm bảo tập trung, tinh gọn, hiệu quả là cần thiết.

Việc sắp xếp này vừa để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2091/QĐ-TTg ngày 28/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ: “Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; phục vụ động viên công nghiệp; đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ cấp  bách khác”, vừa là cơ sở để Tổng cục DTNN thực hiện Đề án tinh giản biên chế đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Bà Trần Thị Hằng Nga cho hay, việc sắp xếp các Chi cục DTNN phải dựa trên các nguyên tắc: Phù hợp với Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 và quy hoạch hệ thống kho DTNN đến năm 2020; phải xác định tiêu chí thành lập các Chi cục DTNN; về lộ trình thực hiện cần phù hợp với Kế hoạch đầu tư xây dựng trung hạn. Đặc biệt, công tác sắp xếp phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của lãnh đạo và cấp ủy các cấp; có bước đi thích hợp; thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng bảo đảm sự ổn định và hoàn thành nhiệm vụ.

Sắp xếp hệ thống Chi cục DTNN phải quyết tâm, đảm bảo tính khả thi.

Trao đổi cụ thể về phương án sắp xếp các Chi cục DTNN, bà Trần Thị Hằng Nga cho hay lộ trình thực hiện sắp xếp các Chi cục DTNN phụ thuộc vào việc thực hiện quy hoạch hệ thống kho dự trữ nhà nước; xây dựng kho đến đâu thực hiện phương án thành lập hoặc hợp nhất Chi cục đến đấy. “Năm 2017 Tổng cục đã trình Bộ Tài chính quyết định hợp nhất giảm được 05 Chi cục DTNN, thành lập mới 01 Chi cục DTNN. Tiếp đó trong năm 2018 sẽ hợp nhất để giảm 05 Chi cục Dự trữ Nhà nước. Những năm tiếp theo, tùy tình hình đầu tư xây dựng kho mới tiếp tục rà soát sắp xếp các Chi cục DTNN phù hợp với quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ quốc gia” – bà Trần Thị Hằng Nga chia sẻ.

Để thực hiện Đề án sắp xếp lại các Chi cục DTNN đạt hiệu quả cao, Tổng cục DTNN đã báo cáo rõ những thuận lợi, khó khăn và đề nghị Bộ Tài chính quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng các kho dự trữ theo quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ nhà nước đã được Bộ trưởng phê duyệt để làm cơ sở sắp xếp các kho dự trữ, các Chi cục DTNN tinh gọn, hiệu quả.

Về phía Tổng cục DTNN, việc rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho dự trữ đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng dự trữ quốc gia, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương đang được Lãnh đạo Tổng cục hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện; đồng thời giao trách nhiệm cho Cục trưởng Cục DTNN khu vực trong việc xây dựng, triển khai thực hiện phương án sắp xếp các Chi cục DTNN sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khẳng định việc sắp xếp các Chi cục DTNN cần quyết tâm chính trị rất cao, đồng thời đòi hỏi phải làm tốt công tác tuyên truyền, bà Trần Thị Hằng Nga cho biết thời gian tới Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị về chủ trương sắp xếp lại các Chi cục DTNN; hướng dẫn thực hiện thống nhất chế độ, chính sách đối với các đối tượng có liên quan. Qua đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, không gây xáo trộn.

Với những quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Tổng cục DTNN trong công tác sắp xếp lại hệ thống tổ chức quản lý dự trữ quốc gia nói chung và việc sắp xếp các Chi cục DTNN nói riêng đã góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, nhân dân giao phó./.

 

Nguyễn Hồng Sâm - Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nướcCác tin đã đưa ngày: