Tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

(15/01/2018)

Sáng 09/01/2018, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục DTNN, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục DTNN.

 

 

Ông Đỗ Việt Đức – Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực DTQG

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Thúy Ngọc nhấn mạnh: “Năm 2017, mặc dù kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG); toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục DTNN đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao".

 

Bà Bùi Thúy Ngọc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

 

Phó Tổng cục trưởng Bùi Thúy Ngọc cho biết, một trong những thành tựu nổi bật trong năm 2017 là thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp các mặt hàng DTQG tổng trị giá 1.461 tỷ đồng. Đến nay, số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ; giúp nhân dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống.

Song song với đó, công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng DTQG chú trọng. Trong năm 2017, Tổng cục DTNN thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia tại một số Bộ, ngành. Qua kiểm tra, hàng DTQG đã được kê xếp và bảo quản theo quy định, hàng DTQG ở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã được bố trí để kho riêng. Chất lượng hàng hóa DTQG được các bộ ngành bảo quản luôn bảo đảm an toàn, khi xuất ra sử dụng được ngay.

 

 

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Đặc biệt, đối với hàng hóa do Tổng cục trực tiếp quản lý, trong năm, để tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng nhập kho, bên cạnh việc triển khai công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, Tổng cục DTNN đã thành lập các Đoàn kiểm tra, phúc tra chất lượng; lấy mẫu lương thực gửi phòng Vilas 628 thuộc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN phân tích. Kết quả cho thấy, chất lượng thóc, gạo nhập kho DTQG năm 2017 của các đơn vị so với năm 2016 đã có sự chuyển biến tích cực. Có thể nói, hàng nhập kho DTQG đều bảo đảm chất lượng. Quá trình lưu kho đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Vì vậy, khi xuất cấp đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng hàng DTQG.

Trên cơ sở kết quả nghiệm thu của Hội đồng triển khai đánh giá quá trình vận hành thử nghiệm công nghệ bảo quản thóc do Trung Quốc chuyển giao, Tổng cục đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định dừng triển khai áp dụng công nghệ bảo quản thóc do Trung Quốc chuyển giao trong hệ thống DTQG và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thử nghiệm bảo quản thóc DTQG theo công nghệ Trung Quốc chuyển giao.

 

Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN

trao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính" cho những cá nhân có thành tích xuất sắc

tiêu biểu trong phong trào Thi đua ngành Tài chính từ năm 2014 đến năm 2016

 

Cùng với việc thực hiện kịp thời, có hiệu quả các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng bào, Tổng cục DTNN đã thực hiện tốt công tác xây dựng cơ chế chính sách. Tổng cục đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và hoàn thành 04 Thông tư; 03 Thông tư do điều kiện khách quan chưa thể triển khai được, Bộ Tài chính đã đồng ý chuyển sang 2018 tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Tổng cục cũng đã trình Bộ Tài chính công bố 19 văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật toàn bộ, 01 văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật một phần và bãi bỏ 01 văn bản QPPL đã hết hiệu lực pháp luật trong hệ thống pháp luật DTQG; triển khai pháp điển hệ thống pháp luật DTQG theo kế hoạch của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Năm 2017, Tổng cục DTNN đã triển khai thực hiện và hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng nguồn lực DTQG, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Ngoài ra, công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng nội ngành cũng được Tổng cục DTNN thực hiện tốt.

 

Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN

trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho những tập thể có thành tích xuất sắc

trong công tác dự trữ quốc gia từ năm 2015 đến năm 2016

 

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận Báo cáo Tổng kết Hội nghị CBCC năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của cơ quan Tổng cục; Báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và kết quả công tác Tổ chức cán bộ năm 2017; Báo cáo công khai Tài chính của Văn phòng Tổng cục năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 và phướng hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2018-2019.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 5 đồng chí.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN nhấn mạnh: “Mục tiêu đặt ra cho ngành DTNN trong năm 2018 là “tập trung nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu củaDTQG; hàng DTQG được quản lý, bảo quản an toàn, chất lượng đảm bảo; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Quyền Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức kêu gọi các Vụ, cục, Văn phòng, toàn thể công chức, viên chức Tổng cục DTNN quyết tâm đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Quyền Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức cũng đề nghị Ban Thanh tra nhân dân sớm kiện toàn, phân công và có kế hoạch xây dựng nhiệm vụ năm 2018. Trên cơ sở kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2016-2017, Quyền Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức đề nghị Ban Thanh tra nhân dân triển khai theo 10 nhóm nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn công tác thanh tra nhân dân.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo đã được trình bày, tiếp thu ý kiến phát biểu của một số đồng chí, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục DTNN năm 2018.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc năm 2017.

 

                      Nguyễn Hồng Sâm - Văn phòng Tổng cục Dự trữ NhàCác tin đã đưa ngày: