Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đưa tin: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(24/08/2021)