Đài PTTH Lâm Đồng đưa tin: Chi cục DTNN Lâm Đồng xuất cấp 260 bộ nhà bạt cứu sinh cho TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid

(20/08/2021)