Nhân thêm những phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn mới

(31/01/2021)

Xuân mới đang cận kề, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xác định các phong trào thi đua là một trong những động lực khơi dậy tinh thần nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp vào thành công chung của ngành Dự trữ Nhà nước. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thúy Ngọc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Thúy Ngọc

 

Phóng viên: Phong trào thi đua được coi như động lực thúc đẩy mỗi cơ quan, đơn vị nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xin Phó Tổng cục trưởng chia sẻ về các phong trào thi đua của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao những năm qua?

Phó Tổng cục trưởng Bùi Thúy Ngọc: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Tổng cục DTNN đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao hàng năm.

Ngay từ đầu năm, Tổng cục DTNN đã tổ chức phát động thi đua của năm với mục tiêu thi đua là tạo động lực thúc đẩy toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành DTNN phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không ngừng sáng tạo, quyết liệt hành động thực hiện tốt kế hoạch năm, giữ gìn an toàn số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), sẵn sàng đáp ứng kịp thời trong mọi tình huống; đảm bảo quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Các phong trào thi đua đều có khẩu hiệu hành động, nội dung, chỉ tiêu thi đua và biện pháp tổ chức thực hiện. Điển hình như: “Thi đua sáng tạo vượt khó, đoàn kết, năng động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2016”; “Chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”; “Tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; “Tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019; “Tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020”.

 

Ngành DTNN phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường kỷ luật,

kỷ cương hành chính, không ngừng sáng tạo, quyết liệt hành động

thực hiện tốt kế hoạch được giao.

 

Hằng năm, Tổng cục DTNN còn tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục; chỉ đạo các đơn vị cơ sở phát động thi đua, ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua. Đây là phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, của Tổng cục. Một trong những chỉ tiêu thi đua cụ thể hàng năm của Tổng cục là phấn đấu “hoàn thành 100% kế hoạch về mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG được đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác xuất hàng DTQG phục vụ nhiệm vụ cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ”.

Phóng viên: Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, liên tục như vậy đã tác động như thế nào đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao của Tổng cục DTNN, thưa bà?

Phó Tổng cục trưởng Bùi Thúy Ngọc: Các phong trào thi đua được phát động thời gian qua đã trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Dự trữ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, Tổng cục DTNN luôn hoàn thành kế hoạch nhập, xuất hàng DTQG được giao; quá trình nhập, xuất hàng DTQG được triển khai thực hiện theo đúng quy trình quy định; hàng DTQG đảm bảo đủ số lượng, an toàn về chất lượng; quy mô DTQG không ngừng lớn mạnh, công tác cứu trợ, viện trợ được triển khai kịp thời, chuyên nghiệp; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội trong nước và thực hiện nhiệm vụ quan hệ quốc tế.

Thông qua phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân ngành DTNN trở thành những tấm gương sáng về tinh thần làm việc trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đơn vị tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua của Tổng cục thời gian qua gồm Cục DTNN khu vực: Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng, Nam Trung Bộ, Nghĩa Bình, Nam Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên... và nhiều tập thể, cá nhân thuộc các Cục DTNN khu vực.

Phóng viên: Năm mới 2021 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, xin bà cho biết những giải pháp đã được Tổng cục DTNN đề ra để tiếp tục nhân rộng hơn nữa các phong trào thi đua, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới?

Phó Tổng cục trưởng Bùi Thúy Ngọc: Nhằm nhân rộng hơn nữa các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Tổng cục DTNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Tiếp tục quán triệt triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Tài chính, giúp đội ngũ công chức, viên chức ý thức được trách nhiệm, tự giác tích cực tham gia các phong trào thi đua của Ngành, của đơn vị phát động.

Các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao và đặc điểm tình hình cụ thể để thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực.

Từng đơn vị trong Tổng cục phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo; coi trọng và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào; kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Bên cạnh đó, các đơn vị củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng và tăng cường cán bộ có năng lực, có tâm huyết làm công tác thi đua khen thưởng; Hoàn thiện Tiêu chí chấm điểm thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục trên cơ sở Tiêu chí chấm điểm thi đua do Bộ Tài chính ban hành; theo dõi, chấm điểm thi đua đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan làm cơ sở để bình xét khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích.

Xin cảm ơn Phó Tổng Cục trưởng!

 

Huyền Trang (Thực hiện)Các tin đã đưa ngày: