Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thực hiện quản lý chất lượng, bảo quản ban đầu an tòan thóc nhập kho năm 2020

(10/08/2020)

 

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TCDT ngày 21/01/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2020; Quyết định số 303/QĐ-TCDT ngày 10/6/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2020, từ ngày 07/5/2020 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã tiến hành mở kho mua nhập 5.000 tấn thóc tăng cường lực lượng dự trữ kế hoạch năm 2020 và nhập bổ sung 817,627 tấn được điều chuyển kế hoạch nhập từ Cục DTNN KV Cửu Long. Đến hết ngày  24/7/2020 với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo Cục và các Chi cục, đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu nhập đủ số lượng thóc theo kế hoạch năm 2020 được giao, chất lượng thóc đảm bảo theo quy định.

Để quản lý chất lượng, bảo quản ban đầu an toàn cho 5.817,627 tấn thóc nhập kho năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã chú trọng làm tốt các bước trong quy trình nhập thóc từ khâu chuẩn bị kho tàng, tập huấn kỹ thuật, kiểm định các phương tiện đo, các trang, thiết bị phục vụ nhập, vệ sinh phân loại vật tư kê lót; kê lót, sát trùng kho trống, kiểm tra chất lượng thóc nhập, lấy mẫu thóc nhập đầy ô kiểm tra đánh giá chất lượng đầu vào cho đến công tác bảo quản ban đầu (tủ, dán, hút kiểm tra độ kín, phòng trừ côn trùng sinh vật hại…) đều được tuân thủ theo đúng QCVN 14: 2014/BTC bởi bảo quản ban đầu thóc là công tác quan trọng của công nghệ sau thu hoạch, góp phần bảo đảm an toàn về số lượng, chất lượng thóc dự trữ quốc gia trong suốt chu kỳ lưu kho dự trữ quốc gia.

 

Kỹ thuật viên bảo quản đang lấy mẫu thóc kiểm tra chất lượng

 

Trong công tác bảo quản thóc, vấn đề kỹ thuật và công nghệ bảo quản là khâu then chốt nhất, quyết định chất lượng và hiệu quả của công tác bảo quản. Để chất lượng thóc đảm bảo yêu cầu nhập kho, toàn thể công chức Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã đồng lòng, chung sức kiểm soát kỹ chất lượng thóc đầu vào, cụ thể: Bộ phận kỹ thuật các Chi cục phối hợp với đội ngũ thủ kho lấy mẫu thóc do khách hàng mang đến để phân tích đánh giá chất lượng; Đối với mẫu thóc không đạt chỉ tiêu kỹ thuật nhưng có thể xử lý được thì đề nghị khách hàng tiến hành xử lý phơi, quạt để giảm độ ẩm, giảm tạp chất, hạt không hoàn thiện. Khi thóc đã qua xử lý đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định, bộ phận kỹ thuật phát hành phiếu kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia nhập kho và tiến hành cân nhập thóc.

 

Công nhân xử lý chất lượng thóc nhập kho dự trữ

 

Trong quá trình cân nhập, thủ kho cũng thường xuyên kiểm tra cảm quan để đánh giá chất lượng thóc nhập kho, khi phát hiện bất thường về chất lượng, thủ kho đề nghị lấy mẫu phân tích đánh giá lại chất lượng thóc, do vậy thóc nhập kho luôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 

Thủ kho kiểm tra chất lượng thóc trước khi cân nhập

 

Ngoài ra, trong suốt quá trình nhập, lãnh đạo Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thành lập đoàn kiểm tra, thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm phát sinh góp phần đảm bảo chất lượng thóc nhập theo quy định.

 

Kiểm tra, theo dõi diễn biến chất lượng thóc nhập đầy

 

Trong giai đoạn thóc chín sau thu hoạch, hằng ngày thủ kho theo dõi diễn biến ô thóc, kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật về nhiệt độ; độ ẩm khối hạt và tình trạng côn trùng, sinh vật hại trong kho; Kịp thời xử lý các diễn biết bất lợi phát sinh trong bảo quản; thực hiện các giải pháp hút đối lưu không khí trong ô, giảm nhiệt độ và độ ẩm ô thóc; hút duy trì áp suất âm trong ô thóc tối thiểu mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 20mm (tương ứng với áp suất âm 196 Pa) trong suốt thời gian 03 tháng đầu.

Sau khi ô thóc đảm bảo độ kín theo quy định, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã chủ động lựa chọn nhà thầu thực hiện khử trùng xông hơi, để đảm bảo côn trùng không phát sinh phát triển trong ô thóc.

Hiện nay đơn vị đang sử dụng phương pháp diệt trùng bằng thuốc Quickphos 56% (AlP 56%) kết hợp đảo khí nội bộ trong ô thóc, sử dụng thuốc Actellic 50EC phun hỗ trợ bề mặt thóc, xung quanh tường, cánh gà, cửa kho.

 

Công nhân kỹ thuật của Công ty Khử trùng Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn (VFC)

đang thực hiện  xông hơi khử trùng cho các ô thóc nhập đầy

 

Ưu điểm nổi trội của phương pháp xử lý xông hơi khử trùng có đảo khí là khi hệ thống đảo khí hoạt động giúp cho quá trình đối lưu, dẫn khí PH3 trong khối hạt mạnh mẽ, khí PH3 được tỏa đi mọi điểm trong toàn bộ khối hạt, nâng cao hiệu quả xông hơi khử trùng; không xảy ra tình trạng thuốc phân hủy tạo khí PH3 cục bộ tại điểm đặt thuốc tăng cao dẫn đến tỏa nhiệt làm màng nhựa PVC tại điểm đặt thuốc bị nám màu.... 

Với tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng đơn vị đã vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu mua nhập thóc kế hoạch năm 2020 đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Đến nay, công tác bảo quản ban đầu thóc nhập đã hoàn thiện, ô thóc nhập đầy được đưa vào bảo quản an toàn theo quy định, sẵn sàng phục vụ mục tiêu của ngành dự trữ quốc gia, chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, phục vụ quốc phòng, an ninh khi có lệnh từ cấp trên./.

 

Phòng Kỹ thuật bảo quản