Chi cục DTNN Điện Bàn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất thóc

(20/05/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

- Địa chỉ: xã Điện Thắng Nam – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0235-3869480.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất thóc.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh kho sau khi xuất thóc

Chỉ định thầu thông thường

177.400.000 đồng.

(Bằng chữ:  Một tram bảy mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng.).

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

177.400.000 đồng.

(Bằng chữ:  Một tram bảy mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng.).

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế theo luật định và thực hiện công việc tại các kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Phúc Mạnh Phát, địa chỉ: 80 Hoàng Tích Trí, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Quyết định số 40/QĐ-CCDTĐB ngày   20/5/2022 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn.

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày hết hạn của Hợp đồng mua bán thóc của Cục DTNN khu vực Đà Nẵng

 Các tin đã đưa ngày: