Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sóc Trăng học kỳ II năm học 2020-2021

(08/04/2021)

THÔNG BÁO  KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.    

  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sóc Trăng học kỳ II năm học 2020-2021

Thuê bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sóc Trăng học kỳ II năm học 2020-2021

 

Chỉ định thầu rút gọn (theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

51.528.375

51.528.375

Cơ sở Dịch vụ ăn uống, bốc xếp, vận chuyển, trang trí nội thất, xây dựng Hồng Trung (Cở sở Hồng Trung)

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 13/4/2021

Quyết định số 81/QĐ-CCDTCT ngày  06/4/2021  của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: