Chi cục DTNN Tam Nông thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2021

(08/04/2021)

 

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

    - Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

    - Điện thoại: 0277.3827306 ;   Fax: 0277.3 829622

2.Tên gói thầu: Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2021.

3. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Số 21/QĐ-CCDTTN ngày 08/04/2021 của Phụ trách Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

     - Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Trung - Chức vụ: Phụ trách Chi Cục

 4.Tên chủ đầu tư: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2021

 

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

 

11.000.000

đồng

11.000.000 đồng

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp An Phát

QĐ số:   21/QĐ-CCDTTN ngày   08/04/2021 của Phụ trách Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

        Số tiền bằng chữ: (Mười một triệu đồng chẵn)

Giá trên đã bao gồm 10% VAT và các khoản chi phí bốc, xếp hàng hóa lên xuống tại cửa kho.

 

Chi Cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông trân trọng thông báo./Các tin đã đưa ngày: