Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu Thóc DTQG

(07/04/2021)

 

A.Thông tin chung:

1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Địa chỉ: 162B-QL1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.822 802 ;   Fax: 02703.912549

          2.Tên gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu Thóc DTQG tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long

  3. Quyết định số  15/QĐ-CCDTVL ngày 07/04/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu Thóc DTQG  năm 2021 tại Chi cục Dự trữ nhà nước Vĩnh Long.

          4.Tên chủ đầu tư: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

S T

T

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

( đồng )        

Giá trúng thầu

( đồng )

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu thóc DTQG tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long

Chỉ định thầu rút gọn

11.000.000

11.000.000

Công ty TNHH khí công nghiệp An Phát

QĐ số:      15/QĐ-CCDTVL ngày    7/4/2021 của Chi cục DTNN Vĩnh Long.

Hợp đồng theo đơn giá cố định 

 

Trong vòng 90  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

                Số tiền bằng chữ: ( Mười một triệu đồng chẵn )

 (Giá trên đã bao gồm thuế  GTGT, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)    

Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long trân trọng thông báo./Các tin đã đưa ngày: