Chi cục DTNN Thủy Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 500 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ II năm học 2020-2021

(08/03/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 500 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ II năm học 2020-2021

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định  phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 500 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ II năm học 2020-2021

 

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

51.500.000

51.500.000

Tổ công nhân bốc xếp xã Minh Tân

Quyết định phê duyệt số 13   /QĐ-CCDTTN ngày 6/3/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15/4/2021

 Các tin đã đưa ngày: