Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo danh sách các nhà thầu có Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của 09 gói thầu cung cấp 10.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

(08/03/2021)

STT

Tên gói thầu

Tên nhà thầu

Điểm kỹ thuật

1

Gói thầu số 01

1.1.Công ty Cổ phần lương thực Đông Bắc

890

1.2.Công ty TNHH TM tổng hợp Đông Phương

990

1.3.Công ty Cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green

990

1.4.Công ty TNHH Phú Minh Hưng

890

1.5.Công ty TNHH Vạn Lợi

990

2

Gói thầu số 02

2.1.Công ty TNHH TM tổng hợp Đông Phương

990

2.2.Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam Ninh

890

2.3. Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

890

2.4.Công ty Cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green

990

2.5.Công ty TNHH Phú Minh Hưng

890

3

Gói thầu số 03

3.1.Công ty TNHH Phú Minh Hưng

890

3.2.Công ty TNHH Phước Hồng

940

3.3.Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn

990

3.4. Công ty TNHH MTV thương mại XNK Tân Phát

990

3.5.Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Long

990

3.6.Công ty TNHH Vạn Lợi

990

4

Gói thầu số 04

4.1.Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng

890

4.2.Công ty TNHH TM tổng hợp Đông Phương

990

4.3.Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

890

4.4. Công ty TNHH Minh Thu

890

4.5. Công ty TNHH Phú Minh Hưng

890

4.6. Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

890

5

Gói thầu số 05

5.1.Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

890

5.2.Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn

990

5.3.Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

890

6

Gói thầu số 06

6.1.Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng

890

6.2.Công ty TNHH TM tổng hợp Đông Phương

990

6.3.Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

890

6.4.Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai

890

6.5.Công ty TNHH MTV thương mại XNK Tân Phát

990

6.6.Công ty TNHH Thủy Dương

890

6.7.Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

890

7

Gói thầu số 07

7.1.Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

890

7.2.Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

890

7.3.Công ty TNHH Phước Hồng

940

7.4.Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Long

990

8

Gói thầu số 08

8.1.Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng

890

8.2.Công ty TNHH TM tổng hợp Đông Phương

990

8.3.Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

890

8.4.Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn

990

9

Gói thầu số 09

9.1.Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng

890

9.2.Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

890

9.3.Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

890

9.4.Công ty TNHH MTV Quốc Phát

990

9.5.Công ty TNHH Thủy Dương

890

* Thời gian mở Hồ sơ đề xuất tài chính: 14h30’ ngày 09/3/2021

 

* Địa điểm mở Hồ sơ đề xuất tài chính:
Phòng họp tầng 5, Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc,
Số 19 Mạc Đăng Doanh, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng.

         Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc trân trọng mời đại diện các nhà thầu có tên trong danh sách trên đến tham dự Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: