Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng và không đáp ứng HSĐXKT cung cấp gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021

(08/03/2021)

 

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 022.3890.637 - DĐ: 0903279721; Fax: 0220.3890.870

2. Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

5. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

6. Cơ quan cấp trên: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

B. NỘI DUNG ĐĂNG TIN

Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu HSĐXKT của hồ sơ mời thầu mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021

  Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-CDTHH, ngày 08/3/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT các gói thầu cung cấp 8.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng và không đáp ứng HSĐXKT cung cấp gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021, cụ thể:

1. Các nhà thầu đáp ứng HSĐXKT:

Số TT

Tên khách hàng

Gói thầu

1

2

3

4

5

6

7

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn

 

 

x

 

 

 

 

2

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

 

 

x

 

 

x

x

3

'Công ty Cổ phần Lương thực Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

x

4

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

 

 

 

x

x

x

x

5

Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Phát

 

 

x

 

 

 

x

6

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

x

x

x

 

 

 

 

7

Công ty TNHH Phát Tài

x

x

x

 

x

x

 

8

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đông Phương

x

 

 

x

 

 

x

9

Công ty TNHH Thủy Dương

 

x

 

 

 

 

 

10

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

 

 

 

 

x

 

 

11

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

 

x

 

 

x

 

 

Cộng

3

3

6

2

3

4

5

 

2. Các nhà thầu không đáp ứng HSĐXKT:

 Số TT

Tên khách hàng

Gói thầu

1

2

3

4

5

6

7

1

Công ty Cổ phần Vinafood I Hải Dương

 

 

 

 

x

 

 

2

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyên Du

x

x

x

x

x

x

x

3

Công ty TNHH Thủy Dương

 

 

 

 

x

 

 

 

Cộng

1

1

1

1

3

1

1

 

Thuyết minh về các trường hợp không đáp ứng HSĐXKT:

- Nhà thầu là Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyên Du (tất cả 07 gói thầu), ở biểu đề xuất về phạm vi và tiến độ cung cấp không đảm bảo về thời gian giao hàng và không phù hợp với đơn dự thầu theo quy định tại điểm c, khoản 2, mục 1 Chương 3 về tiêu chuẩn đánh giá HSDT trong HSMT: Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu trong HSMT (trong đơn  dự thầu nhà thầu cam kết thực hiện hợp đồng tối đa 60 ngày  kể  từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập xong trước ngày 15/6/2021; tại mục 2 biểu tiến độ cung cấp (đề xuất của nhà thầu) về đề xuất về phạm vi tiến độ cung cấp, nhà thầu chỉ đề xuất tiến độ là 60 ngày nhưng không đề xuất về nội dung tiến độ cung cấp đảm bảo gạo nhập xong trước ngày 15/6/2021);

- Nhà thầu là Công ty Cổ phần Vinafood I Hải Dương (gói thầu số 05) bản chụp Hồ sơ đề xuất kỹ thuật không có đơn dự thầu; HSĐX về tiến độ cung cấp; HSĐX về chất lượng; bảng kê khai hợp đồng tương tự.

- Nhà thầu là Công ty TNHH Thủy Dương (gói thầu số 05), trong Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật không có tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, được quy định tại Điểm e, Khoản 11.1, Mục 11 CDNT (thành phần của HSDT).

3. Kính mời các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu HSMT tham gia cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia ở 07 gói thầu đến dự Hội nghị mở hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC) vào hồi 14 giờ 00 ngày 09/3/2021 (thứ ba) tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng. Địa chỉ: 261, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Đề nghị các nhà thầu đến dự đúng giờ và đúng thành phần./.Các tin đã đưa ngày: