Chi cục DTNN Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lựa chọn đơn vị Bốc xếp xuất kho 850 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2020-2021

(05/03/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

(Địa chi: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

 Điện Thoại: 0216.3887.678

 Mã số thuế: 5000780408-002

  2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị Bốc xếp xuất kho 850 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2020-2021, tại Chi cục DTNN Yên Bái.

  3. Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-CDTHLS ngày 03/3/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị Bốc xếp xuất kho 850 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2020-2021;

 4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái.

 5. Tổng mức đầu tư: 63.750.000 đồng.

 B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị Bốc xếp xuất 850 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2020-2021, tại Chi cục DTNN Yên Bái.

63.750.000 (Bốc gạo từ trong kho, qua cân lên xe ô tô, quy xếp gọn gàng chắc chẵn, an toàn trong quá trình vận chuyển đến nơi giao nhận)

Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 03/3/2021

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi kết thúc đợt xuất 850 tấn gạo


 


Các tin đã đưa ngày: