Chi cục DTNN Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lựa chọn đơn vị kê lót kho nhập 2.500 tấn gạo DTQG năm 2021

(05/03/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

(Địa chi: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

 Điện Thoại: 0216.3887.678

 Mã số thuế: 5000780408-002

 2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị kê lót kho nhập 2.500 tấn gạo DTQG tại Chi cục DTNN Yên Bái năm 2021.

 3.Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 49/QĐ-CDTHLS ngày 03/3/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị kê lót kho nhập 2.500 tấn gạo DTQG, tại Chi cục DTNN Yên Bái năm 2021;

 4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái.

 5. Tổng mức đầu tư: 50.000.000 đồng.

 B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị kê lót kho nhập 2.500 tấn gạo DTQG năm 2021 tại Chi cục DTNN Yên Bái.

50.000.000

(Giá đã bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan trong quá trình thực hiện)

Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 03/3/2021

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến  khi thúc đợt nhập 2.500 tấn gạo


 


Các tin đã đưa ngày: