Chi cục DTNN Việt Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp gạo tẻ nhập kho năm 2020 hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ II năm học 2020 - 2021

(05/03/2021)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 759.595 kg gạo tẻ hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ II năm học 2020-2021.

 

54.690.000 đ

Năm mươi tư triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn.

 

 

54.690.000 đ

Năm mươi tư triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn.

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

Trần Văn Cần

Quyết định số 11/QĐ -CCDTVY ngày

Trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: