Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 606,57 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đợt 2

(20/11/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 606,57 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đợt 2.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 606,57 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đợt 2

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

243.652.000

243.017.615

Công ty TNHH

Vận tải Nhật Thiện  

Quyết định số:   /QĐ-CDTNB ngày 20/11/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

 Các tin đã đưa ngày: