Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

(25/09/2020)

A- Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.943.226,  Fax: 0373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 718/QĐ-CDTTH ngày 24/9/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo DTQG nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 9/2020

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020

 

Giá gói thầu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng đã bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ mà Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trả để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.Các tin đã đưa ngày: