Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu diệt trùng một lần bằng phương pháp xông hơi khử trùng phục vụ bảo quản thóc nhập kho năm 2020

(28/07/2020)

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 - 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

2. Tên gói thầu: Diệt trùng một lần bằng phương pháp xông hơi khử trùng phục vụ bảo quản thóc nhập kho năm 2020.

3. Giá gói thầu: 85.800.000 đồng.                       

(Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn )

Giá gói thầu đã bao gồm VAT, các chi phí về vận chuyển, vật tư, thiết bị, nhân công, quản lý và thực hiện diệt trùng tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí bảo quản, ngân sách nhà nước cấp năm 2020.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian gửi thư mời chào hàng: Ngày 30/7/2020.

- Thời gian tiếp nhận thư nhận thầu: Từ ngày 31/7/2020 đến trước 8h ngày 05/8/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian thương thảo hợp đồng: 14h ngày 07/8/2020.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký hợp đồng: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 12/8/2020.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực./.

 Các tin đã đưa ngày: