Chi cục DTNN Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp khí N2 (Ni tơ) phục vụ bảo quản 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(26/05/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

(Địa chi: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

 Điện Thoại: 0216.3887.678

 Mã số thuế: 5000780408-002

 2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp khí N2 (Ni tơ) phục vụ bảo quản 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020, tại Chi cục DTNN Yên Bái.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 123/QĐ-CDTHLS ngày 25/5/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn cung cấp khí N2 (Ni tơ) phục vụ bảo quản 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020, tại Chi cục DTNN Yên Bái.

 4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái.

 5. Tổng mức đầu tư: 46.400.000 đồng.

 B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị cung cấp khí N2 (Ni tơ) phục vụ bảo quản 2.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020, tại Chi cục DTNN Yên Bái.

46.400.000 (Giá đã bao gồm thuế và các khoản chi phí khác có liên quan trong quá trình thực hiện)

Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 25/5/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi kết thức nhập 2.000 tấn gạo DTQG.

 

 Các tin đã đưa ngày: