Chi cục DTNN Điện Biên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác phục vụ nhập gạo 3.900, tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020

(26/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên

- Địa chỉ: Thôn 24 Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 02153821159  Email:tranthihong8571@gmail.com

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ nhập gạo 3.900, tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020

 B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ nhập 3.900, tấn gạo  nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2020.

370.500.000

đồng

 

NSNN cấp năm 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

Từ ngày 26/05/2020- 29/05/2020

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc ( Theo tiến độ giao gạo)

 Các tin đã đưa ngày: