Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa kho K5, K7 - Kho Dự trữ Phi Trường - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ...

(26/05/2020)

  1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên Công trình: Sửa chữa kho K5, K7 - Kho Dự trữ Phi Trường - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Gia cố vách tôn nhà kho K5; Chống dột mái tôn nhà kho K5; Thay thế hệ thống đèn bảo vệ kho; Thay máng xối K7; Gia cố vách tôn nhà kho K7; Chống dột mái tôn nhà kho K7.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 172/QĐ-CDTTNB ngày 26/5/2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Sửa chữa kho K5, K7 - Kho Dự trữ Phi Trường - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Gia cố vách tôn nhà kho K5; Chống dột mái tôn nhà kho K5; Thay thế hệ thống đèn bảo vệ kho; Thay máng xối K7; Gia cố vách tôn nhà kho K7; Chống dột mái tôn nhà kho K7.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 284.767.732 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

Thi công sửa chữa  kho K5, K7 - Kho Dự trữ Phi Trường

258.669.153

 Ngân sách Nhà nước năm 2020

   Chỉ định thầu rút gọn (quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

 

 Tháng 5/2020

 Trọn gói

  30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng giá trị các gói thầu

258.669.153

                      

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: