Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả xếp hạng nhà thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho D T Q G năm 2020

(22/05/2020)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.   Fax: 0373.943.225.

2. Các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả xếp hạng nhà thầu: Danh sách nhà thầu, gói thầu, giá dự thầu, xếp hạng nhà thầu:

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Giá
gói thầu (đồng)

Giá
dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
(đồng)

Điểm tổng hợp

Xếp hạng

Ghi chú

1

Công ty TNHH Phát Tài

11.800.000.000

11.799.900.000

998,000

1

 

9

Công ty TNHH Phát Tài

11.800.000.000

11.799.900.000

998,000

1

 

12

Công ty TNHH Phát Tài

11.800.000.000

17.699.850.000

998,000

1

 

13

Công ty TNHH Phát Tài

17.700.000.000

11.799.900.000

998,000

1

 

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 449/QĐ-CDTTH ngày 22/5/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa./.

 Các tin đã đưa ngày: