Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo mời thầu mua máy phát điện dự trữ quốc gia

(19/02/2020)

 

1. Thông tin về gói thầu:

1.1. Tên gói thầu:

- Gói thầu mua 50 bộ máy phát điện loại 50KVA kế hoạch năm 2019 nhập tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh.

- Gói thầu mua 20 bộ máy phát điện loại 136KVA-150KVA kế hoạch năm 2019 nhập tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Đông Nam Bộ.

1.2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

1.3. Giá gói thầu:

- Gói thầu mua 50 bộ máy phát điện loại 50KVA: 13.893.150.000 đồng.

- Gói thầu mua 20 bộ máy phát điện loại 136KVA-150KVA: 9.149.500.000 đồng.

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 270 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

2. Tên dự án: Mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu mua 50 bộ máy phát điện loại 50KVA: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Gói thầu mua 20 bộ máy phát điện loại 136KVA-150KVA: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT:

- Gói thầu mua 50 bộ máy phát điện loại 50KVA: Từ ngày 20/02/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 16/3/2020.

- Gói thầu mua 20 bộ máy phát điện loại 136KVA-150KVA: Từ ngày 20/02/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 17/3/2020.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Bảo đảm dự thầu:

a) Giá trị bảo đảm dự thầu:

- Gói thầu mua 50 bộ máy phát điện loại 50KVA: 415.000.000 đồng.

- Gói thầu mua 20 bộ máy phát điện loại 136KVA-150KVA: 137.000.000 đồng.

b) Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo lãnh.

9. Thời điểm mở thầu:

- Gói thầu mua 50 bộ máy phát điện loại 50KVA: 10 giờ 00 phút ngày 16/3/2020.

- Gói thầu mua 20 bộ máy phát điện loại 136KVA-150KVA: 10 giờ 00 phút ngày 17/3/2020.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước kính mời đại diện các nhà thầu tham dự thầu theo thông tin nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: