Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo mời chào hàng Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 –2020 tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau

(20/02/2020)

1. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 –2020 tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 373.767.660 đồng

(Bằng chữ:Ba trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi đồng).         

- Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển gạo DTQG từ Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đến trung tâm các huyện, Thành phố thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019-2020.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/3/2020.

2. Tên dự án: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2019 –2020 tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Kể từ ngày đầu tiên phát hành (E-TBMT) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25/02/2020.

7. Hình thức nhận báo giá: Đấu thầu qua mạng

8. Địa điểm nhận báo giá: Webside:http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/02/2020.

10. Địa điểm mở thầu: Webside:http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Các tin đã đưa ngày: