Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch mua thóc vụ Đông Xuân năm 2020 nhập kho Dự trữ Quốc gia

(20/02/2020)

 

  1. Tổng số lượng thóc: 2.000 tấn.

- Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông: 1.000 tấn.

- Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh: 1.000 tấn.

2. Phương thức: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

  3. Giá mua: Theo Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

  4. Địa điểm nhập kho:

- Tại điểm kho Trâm Vàng thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh, (Địa chỉ: Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

- Tại điểm khi Dĩ An thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông ịa chỉ: Quốc lộ 1K, khu Phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

5. Chất lượng thóc nhập kho: Thóc vụ Đông Xuân năm 2020, chất lượng theo QCVN14:2014/BTC quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia; thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ Nhà nước.

6. Thời gian tổ chức mua thóc: Thời hạn mua thóc đến hết ngày 30/4/2020.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc, liên hệ tại:

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ (địa chỉ: số 37/1 Đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điện thoại: 0274.3844.494.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh (địa chỉ: Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) điện thoại: 0276. 3515766.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông (địa chỉ: Quốc lộ 1K, khu Phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) điện thoại: 0274. 3751278.

 Các tin đã đưa ngày: