Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử.

(03/12/2019)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự toán: Sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử.

2. Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử.

3. Số thông báo kế hoạch: 20191204704-00.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Giá gói thầu: 66.900.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 66.900.000 đồng.

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị Hợp Thành.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 316/QĐ-CDTNTB ngày 03/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa, thay thế thiết bị cân bàn điện tử.Các tin đã đưa ngày: