Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp 01 hệ thống bảng led ma trận 03 màu, P10 ngoài trời.

(03/12/2019)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự toán: Lắp đặt bảng led ma trận 03 màu, P10 ngoài trời.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 01 hệ thống bảng led ma trận 03 màu, P10 ngoài trời.

3. Số thông báo kế hoạch: 20191187314-00.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Giá gói thầu: 95.283.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 95.283.000 đồng.

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Sự kiện Giải trí và Truyền thông Huy Long.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 311/QĐ-CDTNTB ngày 02/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 hệ thống bảng led ma trận 03 màu, P10 ngoài trời.Các tin đã đưa ngày: