Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

(29/11/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.958.000

4.958.000

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại HTC

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 277/QĐ-CDTNTB ngày 11/11/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 278/QĐ-CDTNTB ngày 11/11/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

 

 

Gói thầu xây lắp số: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và bảo vệ

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

159.766.000

159.766.000

Công ty TNHH xây dựng thương mại Hiền Tài

 

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Quyết định số  306/QĐ-CDTNTB ngày 27/11/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

 Các tin đã đưa ngày: