Chi cục DTNN Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp công cụ dụng cụ; lắp rèm gỗ cửa sổ nhà làm việc Văn phòng Chi cục

(29/11/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Đường Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp công cụ dụng cụ; lắp rèm gỗ cửa sổ nhà làm việc Văn phòng Chi cục.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp công cụ dụng cụ; lắp rèm gỗ cửa sổ nhà làm việc Văn phòng Chi cục

Chỉ định thầu rút gọn

75.550.000

75.550.000

Bà Lương Thị Thưa (Đc: P.Trưng Trắc – TP.Phúc Yên –T.Vĩnh Phúc)

Quyết định phê duyệt số 37/QĐ-CCDTVP ngày 26/11/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/12/2019

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa: P.Trưng Trắc – TP.Phúc Yên – T.Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà Hoàng Thị Nam Phương: P.Trưng Trắc – TP.Phúc Yên – T.Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: