Chi cục DTNN Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang năm 2019

(29/11/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Đường Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

23.254.100

23.254.100

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt kết quả số 38/QĐ-CCDTVP ngày 28/11/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 20/12/2019.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Bà Đỗ Thị Táu – Địa chỉ: Đức Hậu – Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Địa chỉ: Trưng Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: