Chi cục DTNN Điện Biên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 387.694 kg gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Lai Châu đợt II học kỳ I năm học 2019- 2020

(13/11/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên

- Địa chỉ: Đội 24 Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 02153821159

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 387.694 kg gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Lai Châu  đợt II học kỳ I năm học  2019- 2020

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 387.694 kg gạo  xuất hỗ trợ học sinh Tỉnh Lai Châu đợt II học kỳ I  năm học  2019 - 2020

Tham gia thực hiện của cộng đồng

36.443.236

đồng

Lường Văn Nam

36.443.236

đồng

Quyết định số 29 /QĐ-CCDT ngày 12/11/2019 của Chi cục DTNN Điện Biên

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc (Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: