Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo bán gạo DTQG thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019

(14/11/2019)

 

Thực hiện Quyết định số 703/QĐ-TCDT ngày 13/11/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch bán gạo dự trữ quốc gia theo phương thức bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long;

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thực hiện kế hoạch xuất bán gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019, như sau:

1. Số lượng và địa điểm xuất bán: 5.273.988 kg gạo nhập kho năm 2018, trong đó:

- Chi cục DTNN Sa Đéc: 1.873.988 kg.

- Chi cục DTNN Tháp Mười: 1.200.000 kg.

- Chi cục DTNN Vĩnh Long: 1.000.000 kg.

- Chi cục DTNN Tam Nông: 1.200.000 kg.

2. Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

3. Thời gian mở kho xuất bán: Kể từ ngày 18/11/2019.

4. Thời hạn tổ chức xuất bán: Đến hết ngày 31/12/2019.

5. Giá bán: 7.600 đồng/kg (giá không có thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm bao bì, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho).

Thông tin liên hệ: Cục DTNNKV Cửu Long (số 05 Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long). - ĐT: 0270 3910 867.

Kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm liên hệ địa chỉ trên để biết thêm thông tin.

 Các tin đã đưa ngày: