Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa tài sản chuyên dùng phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản năm 2019

(14/11/2019)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 02123.752.756    - Fax: 02123.853.184  

2. Tên gói thầu: Sửa chữa tài sản chuyên dùng phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản năm 2019.

3. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

B. Nội dung chính về kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn:

I. Danh sách nhà thầu trúng thầu:

 

STT

 

Tên phần thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu (đồng)

 

Giá trúng thầu (đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Sửa chữa tài sản chuyên dùng phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản năm 2019. Địa điểm : Chi cục DTNN Sơn La; Chi cục DTNN Điện Biên; Chi cục DTNN Mộc Châu.

 

 

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

 

 

198.000.000

198.000.000

Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị Toàn Cầu

 

Số 229/QĐ-CDTTB ngày 11/11/2019 của Cục DTNN khu vực Tây Bắc về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa tài sản chuyên dùng phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản năm 2019

Hợp đồng trọn gói, giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

60 ngày  kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

 

 

II. Danh sách nhà thầu không trúng thầu:

1. Công ty TNHH dịch vụ quạt công nghiệp GF Việt Nam: Giá đề xuất vượt tổng mức giá đã được phê duyệt tại quyết định số 209 /QĐ-CDTTB ngày 16/10/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Bắc.

2. Công ty TNHH cơ điện Minh Phúc: Giá đề xuất vượt tổng mức giá đã được phê duyệt tại quyết định số 209/QĐ-CDTTB ngày 16/10/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Bắc./.

 Các tin đã đưa ngày: