Chi cục DTNN Đông Anh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 1000 tấn thóc đông xuân năm 2017

(14/11/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Địa chỉ: Xã Việt Hùng – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 388 32470                       Fax: (024) 388 3247

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 1000 tấn thóc đông xuân năm 2017

 

B. Nội dung chính về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian nhận báo giá

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp  xuất 1000 tấn thóc đông xuân năm 2017

 

93.000.000 đồng

(Chín mươi ba triệu  đồng chẵn)

Ngân sách nhà nước cấp năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

13h30 ngày 14/11/2019 đến trước 13h30 ngày 20/11 năm 2019

Quyết định số 36/QĐ -CCĐA ngày 13/11/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Anh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/12/2019

 Các tin đã đưa ngày: