Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020.

(13/09/2019)

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội:

- Địa chỉ: số 36 ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.      

- Điện thoại: 043 8642644                       Fax: 043 8643021

2. Tên dự án: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 346/QĐ-CDTHN ngày 12/9/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

5. Tổng mức đầu tư: 280.380.328 đồng (Hai trăm tám mươi triệu, ba trăm tám mươi nghìn, ba trăm hai mươi tám đồng).

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng

1

Giao, nhận và vận chuyển 1.042,08 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ I năm học 2019-2020

 

280.380.328 đồng

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tháng 9

năm 2019

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đồng thời đảm bảo chậm nhất đến hết ngày 30/9/2019 gạo phải giao, nhận xong

 

 Các tin đã đưa ngày: