Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo Bán 6.000 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019

(11/09/2019)

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh tổ chức bán thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019 như sau:

Thóc nhập kho dự trữ năm 2017:

1. Số lượng, chủng loại, địa điểm: 

- Số lượng: 6.000  tấn.

- Chủng loại: Thóc dự trữ quốc gia, nhập kho năm 2017.

- Địa điểm:

 

 

Địa điểm xuất bán

Số lượng (tấn)

 
 

Tổng cộng:

6.000

 

Tỉnh Hà nam

1.755

 

I. Chi cục DTNN Bình Lục

460

 

II. Chi cục DTNN Lý Nhân

1.295

 

Tỉnh Ninh Bình

2.390

 

III. Chi cục DTNN Yên Mô

630

 

IV. Chi cục DTNN Yên Khánh

560

 

V. Chi cục DTNN Tam Điệp

1.200

 

Tỉnh Nam Định

1.855

 

VI. Chi cục DTNN Nam Ninh

630

 

VII. Chi cục DTNN Nghĩa Hưng

1.225

 

2. Phương thức:  Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

3. Giá bán: 5.600 đồng/kg (Theo quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước).

4. Thời gian mở cửa kho:  Từ ngày 16/9/2019.

5. Thời hạn xuất bán: đến hết ngày 31/12/2019.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua thóc đăng ký với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh kể từ ngày 11/9/2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283 847859; 02283 845 151; Fax: 0228 3842 081.

 Các tin đã đưa ngày: