Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa nhỏ mái hiên nhà văn phòng Chi cục

(13/08/2019)

THÔNG BÁO

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 02183.841.863                     Fax: 02183.843.704

2. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí tự chủ giao năm 2019

4. Tên gói thầu: “Sửa chữa nhỏ mái hiên nhà văn phòng chi cục”

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Sửa chữa nhỏ mái hiên nhà văn phòng chi cục

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

39.486.000

39.486.000

Bà: Nguyễn Thị Hương; Địa chỉ: Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 64 ngày 12/8/2019 của Chi cục DTNN Hòa Bình

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/9/2019

  1. Nhà thầu không trúng thầu:

- Ông: Trần Văn Tự (Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

- Bà: Trần Tuyết Quế (Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

- Bà: Lê Thị Kim Hương (Địa chỉ: Xóm Tân Lập, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 03 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình để đàm phán ký kết hợp đồng./.Các tin đã đưa ngày: