Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu diệt trùng bằng phương pháp hóa học cho thóc nhập kho vụ Xuân năm 2019

(09/08/2019)

  1. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

- Địa chỉ: Số 73, Phố Trần Phú, thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại: 0227.383.9433

2. Tên gói thầu: Diệt trùng bằng phương pháp hóa học cho thóc nhập kho vụ Xuân năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 333/QĐ-CDTTHB ngày 09/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu diệt trùng bằng phương pháp hóa học cho thóc nhập kho vụ Xuân năm 2019.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

5. Tổng dự toán kinh phí: 96.000.000 đồng

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Diệt trùng bằng phương pháp hóa học cho thóc nhập kho vụ Xuân năm 2019

96.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

T8/2019

Trọn gói, không điều chỉnh giá

50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: