Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu cung cấp giá kê phục vụ công tác kê xếp, bảo quản vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao

(07/08/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung - Phường Tân Quang - TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại/fax/email: 02073874252

2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

3. Thời gian Phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ  8h00 ngày 08/8/2019 đến trước 9h00 ngày 14/8/2019.

4. Quyết định số  221/QĐ-CDTHLS ngày 07/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn, về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá, gói thầu: Cung cấp giá kê phục vụ công tác kê xếp, bảo quản vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.        

          B. Nội dung mời thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (đồng)

Nguồn kinh phí

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian đóng thầu

 

 

Thời gian mở thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

    Cung cấp giá kê phục vụ công tác kê xếp, bảo quản vật tư theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

104.800.000

Nguồn kinh phí hoạt động DTQG năm 2019.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 9h ngày 14/8/2019

 

 

 

 

10h ngày

14/8/2019

Hợp đồng trọn gói

 Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: