Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói Gói thầu số 7: Khảo sát địa chất xây dựng (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công)

(18/07/2019)

  1. Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.
  2. Tên gói thầu: Gói Gói thầu số 7: Khảo sát địa chất xây dựng (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công).
  3. Số thông báo mời thầu: Số 321/CDTHLS - TCKT ngày 28/6/2019.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
  5. Giá gói thầu: 181.944.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu, chin trăm bốm mươi bốn ngàn đồng).
  6. Giá trúng thầu: : 181.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu đồng).
  7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang.
  8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
  10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 202/QĐ-CDTHLS ngày 17/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Các tin đã đưa ngày: