Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình

(18/07/2019)

 

1.     Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

2.   Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình.

3.     Số thông báo mời thầu: Số 320/CDTHLS - TCKT ngày 28/6/2019.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

5.      Giá gói thầu: 495.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm chin mươi lăm triệu đồng).

6.            Giá trúng thầu: : 495.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm chin mươi lăm triệu đồng).

7.     Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư xây dựng Việt Nam và Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn.

8.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 203/QĐ-CDTHLS ngày 17/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.Các tin đã đưa ngày: