Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa mái tole kho K1- Chi cục DTNN Quy Nhơn

(19/07/2019)

 

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3812.947; 0256.3812906.              Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Sửa chữa mái tole  kho K1- Chi cục DTNN Quy Nhơn;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 269/QĐ-CDTNB ngày       19/07/2019 của Phó Cục trưởng phụ trách Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa mái tole kho K1- Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn;

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Thi công xây dựng

561.947.000

Phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III năm 2019

Trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu giám sát thi công

17.835.000

Phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III năm 2019

Trọn gói

90 ngày

 Các tin đã đưa ngày: